Hücre Farklılaşmasında Etkili Olan Faktörler - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, döllenmiş yumurtanın (zigotun) bölünmesi ile benzer hücrelerin oluştuğu, daha sonra bu hücrelerin özelleşerek farklı hücreleri oluşturduğu açıklanmaktadır. Zigotun bölünmesi ile meydana gelen benzer hücrelerin özelleşmiş hücrelere dönüşmesine “hücre farklılaşması” denildiği ve hücre farklılaşmasında; DNA, RNA ve çevresel faktörlerin etkili olduğu belirtilmektedir.

Bir organizmanın her hücresi aynı DNA’ya sahip olsa da her bir hücre bu DNA’daki genlerinin arasından, kendi işlevini gerçekleştirmesini sağlayacak genleri kullanır. Bu genlerin çalışıp çalışmamasına bağlı olarak sentezlenen RNA molekülleri de hücrenin farklılaşmasını sağlar.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu