Hititler - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Hititler ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek bir devlet ve bir süre sonra Anadolu’ya hakim bir imparatorluk kuran Hititlerin siyasi, kültürel, toplumsal ve dini özellikleri anlatılmaktadır. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması anlatılmaktadır.

Başlangıçta feodal beyliklerden oluşan Hititler, M.Ö. 1400’lü yıllarda merkezi otoriteyi güçlendirerek eyaletlerden oluşan bir krallık, sonrasında da imparatorluk haline gelmişlerdir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Anadolu uygarlıklarından olan Lidyalılar anlatılmaktadır. Canlandırmada, tarihte parayı icat edip kullanan Lidyalıların başkentleri Sardes, ticarete dönük yaşantıları ve Kral Yolu anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Doğu Anadolu’da bir devlet kurmuş olan Urartular anlatılmakta; Urartuların günümüze kadar uzanan eserlerine değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, İç Batı Anadolu’ya yerleşerek Frigya Devleti’ni kuran Frigler anlatılmaktadır. Canlandırmada, Friglerin tarihî, kültürel ve siyasi özelliklerinden bahsedilmekte; ünlü kralları Midas ve tanrıçaları Kibele ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu