Hipotonik, Hipertonik ve İzotonik Çözeltiler - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ”hipertonik çözelti”, ”hipotonik çözelti” ve ”izotonik çözelti” kavramları tanımlanmaktadır.

İçinde barındırdığı çözünmüş madde miktarı hücredeki çözünmüş madde miktarından fazla olan çözeltilere “hipertonik çözelti”, az olan çözeltilere “hipotonik çözelti” adı verilir. Çözünmüş madde miktarı, hücreninkine eşit olan çözeltiler ise “izotonik çözelti” olarak isimlendirilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu