Hidrojen Atomunun Işıma ve Soğurma Spektrumları - 9. Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, hidrojen atomunun ışıma ve soğurma spektrumları açıklanmıştır. Bu spektrumlardan yola çıkarak atomlardaki enerji alışverişinin sürekli olmadığı, Planck kuramı ile birlikte anlatılmaktadır.

Hidrojen atomlarının yaydığı ışıma, prizmadan geçirildiğinde seri halde kesikli çizgiler görülür. Oluşan bu spektruma, Hidrojen atomunun ışıma spektrumu denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu