Hendek Savaşı - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Hendek Savaşı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Uhud Savaşı’nda istedikleri sonucu elde edemeyen Mekkelilerin, Medine üzerine sefere çıkması ve sonrasında gerçekleşen Hendek Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları anlatılmaktadır.

Uhud Savaşı’nda istediği sonucu elde edemeyen ve Müslümanları yok etmek amacıyla hazırlık yapan Mekkeli müşrikler, 627 yılında on bin kişilik bir orduyla Medine’ye hareket ettiler.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Hudeybiye barışı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Müslümanlar ile Mekkeliler arasında 628 yılında imzalanan ve Mekkelilerin, İslam devletini resmen tanıması anlamına gelen Hudeybiye Barışı'nın imzalanma sebeplerine ve antlaşma şartlarına değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed Döneminde gerçekleştirilen fetih hareketleri ve Mekke’nin fethi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Hayber Kalesi'nin fethi, Huneyn Savaşı, Mute, Taif ve Tebük seferleri ayrıca Mekke'nin fethini gerektiren nedenler ve sonuçları anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Hendek Savaşı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Uhud Savaşı’nda istedikleri sonucu elde edemeyen Mekkelilerin, Medine üzerine sefere çıkması ve sonrasında gerçekleşen Hendek Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu