Hazırlıklı Konuşmanın Önemini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, ”Bir Ders Sunusu” adlı metindeki karakterlerden Ayşe ve Selim'in anlatımlarının karşılaştırılması ve Ayşe'nin anlatımı ile ilgili değerlendirmelerden hangilerinin Selim'in anlatımı için geçerli olmadığının belirlenmesi beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde, hazırlıklı yazmanın ve konuşmanın önemi açıklanmaktadır.

Bir konu hakkında hazırlık yapmadan yapılan açıklamalar yetersiz kalır. Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiği konusunda düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olmaz.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu