Ham Petrolün Rafinasyonu ve Yaygın Petrol Ürünleri - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında; petrolün neden rafine edildiği açıklanmakta, rafinasyon süreci ve petrol ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Petrol farklı fakat birbirine yakın donma ve kaynama noktalarına sahip birçok bileşenden oluşan bir karışım olduğundan bu karışımı bileşenlerine ayırmak için ayrımsal damıtma işlemi kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, yakıtın tanımı yapılmakta ve ısınmak için kullanılan yakıt çeşitleri hakkında kısa bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, fosil yakıt çeşitlerinden kömür, petrol ve doğalgaz tanıtılmakta; bu yakıtların kullanım alanları anlatılmaktadır.
  • bu konu anlatımında,  taş kömürünün tanımı, kullanım alanları ve ülkemizdeki taş kömürü yataklarının bulunduğu bölgeler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu