Ham Petrolün Oluşumu - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, yakıtın tanımı yapılmakta ve ısınmak için kullanılan yakıt çeşitleri hakkında kısa bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, fosil yakıt çeşitlerinden kömür, petrol ve doğalgaz tanıtılmakta; bu yakıtların kullanım alanları anlatılmaktadır.
  • bu konu anlatımında,  taş kömürünün tanımı, kullanım alanları ve ülkemizdeki taş kömürü yataklarının bulunduğu bölgeler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu