Haber, Dilek-İstek ve Olumlu, Olumsuz Cümleleri Karşılaştırma - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, verilen cümlelerin anlamlarına göre haber veya dilek-istek, olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırması beklenmektedir.

Fiil cümlesinde işin, oluşun yapıldığını, yapılacağını veya olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu ve bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelere anlamca ve biçimce olumlu cümleler denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu