Hal Değişimi: Kaynama - 9. Sınıf - 10.sınıf- - iptal edilen 10.Sınıf- - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

  9. Sınıf
 • “Ağzı saat camı ile kapalı bir cam beherin içerisinde bir miktar naftalin vardır. Saat camının içerisinde ise bir miktar buz bulunmaktadır. Bir süre sonra buzun bir miktarı erimiş ve beherdeki katı naftalin saat camının behere bakan tarafına yapışmıştır. Deneyde görülen naftalinin, bir süre sonra sa...
 • "Yalıtılmış bir kapta -20 derecedeki 10 gramlık buz parçasına 1000 kalori ısı verilirse sistemin son sıcaklığı ne olur?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
 • “20°C’deki 2 gram X katısı ile 80°C’deki 1 gram Y katısı birbirlerine dokundurulup ısı dengesi sağlanana kadar beklenmektedir. Katılar hâl değiştirmediğine göre sistemin son sıcaklığı kaç °C olur? (cx = 0,8 kal/g°C, cy = 0,4 kal/g°C )” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmekte...
 • 10.sınıf
 • “Ağzı saat camı ile kapalı bir cam beherin içerisinde bir miktar naftalin vardır. Saat camının içerisinde ise bir miktar buz bulunmaktadır. Bir süre sonra buzun bir miktarı erimiş ve beherdeki katı naftalin saat camının behere bakan tarafına yapışmıştır. Deneyde görülen naftalinin, bir süre sonra sa...
 • "x, y ve z saf bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini temsil etmektedir. x'in y'ye ve y'nin z'ye dönüşümü, ekzotermik (ısı veren) olaylar olduğuna göre x, y ve z'nin fiziksel hâllerini belirterek aralarındaki ısı alış verişini belirtin." sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
 • "sıvının buharlaşması, atomdan elektron koparılması, hidrojen gazının yanması olayları ısı bakımından nasıl isimlendirilmelidir?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
 • iptal edilen 10.Sınıf
 • Sıvı basıncının farklı derinliklerde ve farklı yoğunluktaki sıvılarda nasıl değiştiği hesaplatılarak öğretilmektedir. Ayrıca, farklı şekillerdeki kapların sıvı basıncını etkilemediği de öğretilmektedir.
 • Bu konu anlatımında, Bernolli Prensibi anlatılmaktadır. Canlandırmada, akışkanların hızları ve basınçları arasındaki ilişki uçakların havalanması incelerek açıklanmaktadır.  
 • Basınç konusunun önemi ve günlük yaşam ile ilişkisinin anlatıldığı videolu ders notuna giriş niteliğindeki bu videoda, dersi takip edebilmek için gerekli ön bilgiler anlatılmaktadır.
 • 9.Sınıf
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar