Günlük Yaşamda Charles Kanunu - 9. Sınıf - 10.sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9. Sınıf
  • "K musluğu ile birbirine bağlı ve içinde helyum gazı bulunan iki odacıktan oluşan; sürtünmesiz piston ile hacmi ayarlanabilen sistemde, sabit sıcaklıkta K musluğu açılarak sistem dengeye ulaştığında piston nerede durur?" sorusu, gazlarda basınç-hacim ilişkisi anlatılarak çözülmektedir.
  • "Kılcal boruda bulunan X gazının yüksekliği 60 cm'dir. Cam boru aynı ortamda ters çevrilirse X gazının yüksekliği kaç cm olur?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • 2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"Sıcaklık hacim grafiği verilen sabit basınçlı kapta H2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • 10.sınıf
  • 2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"Sıcaklık hacim grafiği verilen sabit basınçlı kapta H2 gazının sıcaklığı arttırıldığında yeni hacim değeri nedir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Sabit hacimli bir kapta bulunan X ve Y gazlarının basınç-sıcaklık grafiği ile ilgili soru, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • 3'ten 40 cm3'e çıkması için konulduğu yeni ortamın sıcaklığı kaç °C olmalıdır?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"1 atm basınçta 27°C'lik ortamda bulunan ideal pistonlu kabın hacminin 30 cm3'ten 40 cm3'e çıkması için konulduğu yeni ortamın sıcaklığı kaç °C olmalıdır?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar