Grafikler Üzerinden Fonksiyonların Karşılaştırılması ve Fonksiyonları Sıfır Yapan Değerlerin Belirlenmesi ile İlgili Uygulamalar - 9.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, grafiği verilen iki fonksiyonun birbirinden büyük veya küçük olduğu aralıklarla birbirine eşit olduğu ve fonksiyonları sıfır yapan değerlerin belirlenmesi beklenmektedir. 

Grafiği verilmiş bir fonksiyonun x-eksenini kestiği noktanın birinci bileşeni, fonksiyonu sıfır yapan değeri göstermektedir. f(x) = g(x) eşitliğini sağlayan değerlerin kümesi, grafiklerin keşitiği noktaların y-bileşenlerine karşılık gelmektedir. f(x) > g(x) eşitsizliğini sağlayan noktaların kümesinin bulunması isteniyorsa, f(x) fonksiyonuna ait grafiğin g(x) fonkiyonuna ait grafiğin üst kısmında yer aldığı aralıklar soruluyor demektir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu