Gazların Genel Özellikleri - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf
  • Bu konu anlatımında, gazları nitelerken kullanılan özellikleri olan basınç, sıcaklık, hacim ve mol sayısı, birimleri ile birlikte açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, ozon tabakasının işlevi açıklanarak, ozon tabakasına zarar veren maddeler ve bu zararı önlemek için alınması gereken önlemler açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, maddenin halleri katı, sıvı, gaz ve plazma olarak sınıflandırılarak anlatılmaktadır. Katı, sıvı ve gaz maddeleri oluşturan taneciklerin birbirine yakınlıkları ve hareket etme özellikleri ile maddenin hallerinin sıkıştırılabilirlik özellikleri açıklanmaktadır.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar