Fonksiyonun Tanım, Değer ve Görüntü Kümesi - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında,  fonksiyonun tanım, görüntü ve değer kümelerinin tanımları yapılmaktadır. 

Fonksiyon, her bir girdinin çıktısının olduğu ve birden fazla çıktısı olan girdinin bulunmadığı ilişkidir. Herhangi bir fonksiyonun girdi ve çıktısı arasındaki ilişkilendirmeyi belirten ifadeye o fonksiyonun kuralı denir. Fonksiyonda girdi değerlerini içeren kümeye tanım kümesi, çıktı değerlerini içeren kümeye görüntü kümesi, çıktıların hangi kümenin elemanlarından oluştuğunu belirten en geniş kümeye de değer kümesi adı verilir. A kümesinden B kümesine tanımlı f fonksiyonu, f: A -> B şeklinde gösterilir. A'ya fonksiyonun tanım kümesi, B'ye de fonksiyonun değer kümesi adı verilir. Bir fonksiyonun görüntü kümesi, değer kümesinin bir alt kümesidir. f fonksiyonu A kümesindeki bir x elemanını, B kümesinden y elemanı ile eşleştiriyorsa, “y, x'in f altındaki görüntüsüdür” veya “f'in x'teki değeri y'dir” denir ve f(x) = y şeklinde gösterilir. Bir ilişkinin fonksiyon olabilmesi için, tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinden bir ve yalnız bir elemanla ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu