Fonksiyonu Sıfır Yapan Değerlerin Grafik Yardımıyla Bulunması - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bir fonksiyonu sıfır yapan değer tanımı yapılmakta bir fonksiyonun grafiği verildiğinde bu değerin nasıl bulunduğu açıklanmaktadır.

Bir f fonksiyonunun grafiği, y = f(x) denklemini sağlayan noktalardan oluşur. Tanım kümesinde f(x) = 0 denklemini sağlayan bir x elemanı varsa, bu x elemanına f fonksiyonunu sıfır yapan değer denir. Bir fonksiyonu sıfır yapan değerler aynı zamanda fonksiyonun x-eksenini kestiği noktaların x bileşenleridir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu