Fonksiyonların Grafiklerini Günlük Hayat Örneği Üzerinden Yorumlama - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bir günlük hayat örneği üzerinden bir fonksiyonun grafiğinin eksenleri kestiği noktalar, artan ve azalan olduğu aralıklar, minimum ve maksimum noktaları belirlenmektedir. 

Bir fonksiyonun grafiğinde, bir aralıktaki tüm y değerleri x değerlerindeki artışa bağlı artıyorsa, fonksiyon bu aralıkta artandır. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu