Fonksiyonların Farklı Gösterimleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, fonksiyonların değerler tablosu, şema, liste veya grafiksel gösterimlerinin nasıl yapıldığı örneklerle anlatılmaktadır. 

Fonksiyonlar; değerler tablosu, şema, liste veya grafiksel yöntemler kullanılarak gösterilebilir. Birinci sütunda verilen fonksiyonun girdi değerlerine karşılık, ikinci sütunda fonksiyonun çıktı değerlerinin verildiği tabloya fonksiyonun değerler tablosu denir, tablo yerine tüm girdilerin yani tanım kümesindeki elemanların ve o elemanlara karşılık gelen çıktıların kümeler içinde gösterilip oklarla eşlendiği şema gösterimi de kullanılabilir. Tanım kümesinden alınan her bir eleman ile bu elemanların görüntüsü olan çıktı değerlerinin oluşturduğu sıralı ikililer kümesi f’nin grafik noktaları kümesidir. Bu küme Grafik(f) ile gösterilir. Grafik(f) kümesindeki sıralı ikililerin birinci elemanları yani fonksiyonunun girdi değerleri x-ekseni üzerinde, ikinci elemanları yani çıktı değerleri y-ekseni üzerinde gösterilip karşılıklı olarak eşlenirlerse de fonksiyonun grafiksel gösterimi yapılmış olur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu