Fiziğin Alt Dalları ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi - 9.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Özet Bilgi

Bu konu anlatımında, fiziğin alt dalları ve fiziğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, fiziğin alt dallarından elektromanyetizma, atom fiziği, optik, termodinamik, katı hal fiziği, nükleer fizik ve mekaniğin ilgilendiği konular kısaca anlatılmaktadır.

Fizik, diğer bilim dallarının gelişmesine, dolayısıyla da teknolojik yeniliklere çok büyük etkiler yapmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar