Fiilleri Anlamlarına, Kiplerine, Şahıs Eklerine Göre Ayırma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, anlamlarına göre fiil türleri, fillerin çekimlenişi ve aldıkları kişi ekleri ile ilgili kısa bir bilgi verilmekte ve cümlelerde boş bırakılan yerlerin uygun şekilde doldurulması beklenmektedir.

Fiiller cümlede kip ve kişi eki alarak çekime girer. Kip ekleri haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu