Fiilimsilerin, Kelime Gruplarının Oluşumundaki İşlevleri - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, örnek olarak verilen cümlelerdeki değerlendirmelerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında, kelime gruplarında fiilimsiler örneklerle açıklanmaktadır.

İsim fiil grubu, isim fiil eki almış bir fiille bu fiile bağlı ögelerden oluşur ve cümlede isim olarak görev alır. Sıfat fiil grubu, cümle içinde sıfat veya isim olarak kullanılabilen, sıfat-fiil eki almış bir fiil ve bu fiile bağlı yardımcı ögelerden oluşur ve cümlede sıfat olarak görev alır. Zarf fiil grubu, zarf fiil eki almış bir fiil ile bu fiile bağlı ögelerden oluşan kelime gruplarıdır.

İlgili Konu Anlatımları

YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu