Farklı Noktalardan Zıt Yönlere Giden Araçların Karşılaşma Zamanlarını Hesaplama - 9.Sınıf

Matematik   Çözümlü Örnek

Bir oyun düzeneğinde iki hareketli aralarındaki mesafe 100 m olan A ve B noktalarından 30 m/s ve 20 m/s hızlarla hareket ederek bu iki nokta arasında sürekli gidip gelmektedir. Bu hareketlilerin 3. ve 5. karşılaşmalarının ne zaman olacağını ve hareketlilerin 8. kez nerede karşılaşacağını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

A ve B noktalarından iki hareketli aynı anda yola çıkıp birbirlerine doğru hareket ederek A ile B arasında herhangi bir C noktasında t saat sonra karşılaşırlarsa  |AB| = (ν₁ + ν₂) •  t olur.  İki hareketli, A ve B noktalarından birbirlerine doğru hareket ederek A ve B arasında sürekli gidip geliyor ve bu araçların ilk karşılaşmaları t saniye sonra oluyorsa ikinci kez karşılaşmaları da 2t saniye sonra olur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu