Farklı Gösterimlerde Verilen Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümeleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tablo ile tanımlanan, kuralı, denklemi veya grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini nasıl bulunduğu anlatılmaktadır.

Fonksiyonun tanım kümesi, fonksiyonun tanımlı olduğu aralıktaki tüm girdi değerleridir. Grafik gösterimi verilen fonksiyonun tanım kümesi, grafiği belirleyen noktaların x bileşenlerinin kümesi, görüntü kümesi de noktaların y bileşenlerinin kümesidir. Tablo ile tanımlanan fonksiyonun girdi değerleri, tanım kümesini, çıktı değerleri de görüntü kümesini oluşturur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu