Eşitsizliklerin, Eşitsizlik Sembolü ile Yazımı, Sayı Doğrusu ve Aralık Gösterimleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, eşitsizlik sembolleri ile yazılan; “ve” bağlacı, “veya” bağlacı ile birleştirilen eşitsizliklerin aralık ve sayı doğrusu gösterimlerinin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

x < 3, x > 3 gibi “>” veya “<” sembolleri kullanılarak yazılan eşitsizlikler sayı doğrusunda gösterilirken sınır değeri yani “3”ü eşitsizliğe dahil etmemek için değere karşılık gelen nokta içi boş yuvarlak ile gösterilir. Eşitsizliğin aralık gösterimi de benzer nedenle yuvarlak parantez “(” veya “)” kullanılarak yazılır. (3, ∞) gibi aralığın her iki tarafındaki parantez yuvarlak ise böyle aralıklara “açık aralık” adı verilir. x ≤ 5, x ≥ 5 gibi “≤” veya “≥” sembolleri kullanılarak yazılan eşitsizlikler sayı doğrusunda gösterilirken sınır değeri yani “5”i eşitsizliğe dahil etmek için bu değere karşılık gelen nokta, içi dolu yuvarlak ile gösterilir. Aralık gösterimi de benzer nedenle köşeli parantez “[” veya “]” kullanılarak yazılır. [5, 8] gibi aralığın her iki tarafındaki parantez köşeli ise böyle aralıklara “kapalı aralık” adı verilir. “0 < x ≤ 3” veya “0 ≤ x < 3” gibi iki farklı eşitsizlik sembolü kullanılarak yazılan eşitsizlikler, eşitsizliğe dahil edilmesi gereken sınır değeri, içi dolu, diğeri ise içi boş yuvarlak olacak şekilde sayı doğrusunda gösterilir. Aralık gösterimi de (0, 3] veya [0, 3) şeklinde eşitlik içermeyen sınır değeri yuvarlak, içeren ise köşeli parantez kullanılarak yazılır. Bu şekildeki aralıklara da “yarı açık aralık” adı verilir. Eşitsizlikler “ve” bağlacı ile birleştirildiğinde sayı doğrusunda, her iki eşitsizliği de sağlayan gerçek sayılar, “veya” bağlacı ile birleştirildiğinde ise bir veya her iki eşitsizliği de sağlayan gerçek sayılar kümesi gösterilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu