Eş Baskınlık ile İlgili Problem Çözme - 10.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

“LB ve LK alel genler olmak üzere, bir kuş türüne ait bir karakter için bu alel genler arasında eş baskınlık olduğu bilinmektedir. Bu karakter için; üç çeşit genotip vardır, üç çeşit fenotip vardır, monohibrit çaprazlaması sonucunda genotip ve fenotip ayrışım oranları aynıdır; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu