Enerji, Frekans ve Dalga Boyu Arasındaki İlişki - 10.sınıf

Kimya   Canlandırma

Özet Bilgi

Elektromanyetik dalgaların frekansı ne kadar büyük ise taşıdığı enerji de frekansla orantılı olarak büyüktür. Frekans ve enerji arasındaki bu ilişkiyi fark eden Max Planck yaptığı deneyler sonucunda bir elektromanyetik dalganın frekansını Planck sabiti ile çarparak elektromanyetik dalganın enerjisini hesaplamıştır.

Bu konu anlatımında, elektromanyetik dalgaların özellikleri, frekans-enerji ilişkisi anlatılarak günlük hayatta karşılaştığımız elektromanyetik dalgalara örnekler verilmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.sınıf
  • -1 olduğuna göre, su dalgalarının su yüzeyinde ilerleme hızı kaç cm/s'dir?" sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.">"Su dolu düzgün bir leğen üzerinde bulunan musluktan su damlaması sonucu su yüzeyinde oluşan su dalgalarının dalga boyu 3 cm oluyor. Musluğun su damlatma frekansı 2 s-1 olduğuna göre, su dalgalarının su yüzeyinde ilerleme hızı kaç cm/s'dir?" sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • "Yayılma hızları aynı olan K ve L dalgaları şekil ile verilmiştir. Bu şekle göre, K ve L dalgalarının frekansları oranı kaçtır?" sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • "Bir radyo kanalı, 100 MHz frekansından yayın yapmaktadır. Bu kanalın yayınladığı radyo dalgalarının dalga boyu 3 m olduğuna göre, radyo dalgalarının havadaki hızı yaklaşık kaç m/s'dir?" sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar