Endositozu Açıklama - 9.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Aktif taşıma ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • ”Şematik olarak verilen bir olayla ilgili: aktif taşımadır, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşir, canlı olan tüm hücrelerde gerçekleşebilir ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Pordan geçebilecek kadar küçük bir maddenin hücrenin içindeki ve dışındaki miktarlarının zamana göre değişimi bir grafikle gösterilmiştir. ”Verilen grafiğe göre, hücre hangi zaman aralıklarında bu maddeyi aktif taşıma yaparak içeri almaktadır?” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu