Emredici Anlatımla Oluşmuş Metinlerin Ortak Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, emredici anlatımla oluşturulmuş ”Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı” ve ”Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” adlı metinler ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlarının belirlenmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında emredici anlatımın amacı söylenmekte ve genel özellikleri anlatılmaktadır.

Emredici anlatımın kullanıldığı metne anlatılanlara uyulması beklenen bir üslup hakimdir. Emredici anlatımın açıklama ve öğretme yönleri de vardır. Bu anlatım türünde dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu