Emredici Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, emredici anlatımla oluşturulmuş cümlelerin ve cümlelere ilişkin bilgilerin doğru ya da yanlışolduğunun belirlenmesi beklenmektedir.

Emredici anlatımda amaç, okuyucuyu bir işi yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorlamaktır. Bu nedenle emredici anlatımla yazılmış metinlerde emir, telkin, öneri ifade eden kelime ve kelime grupları sıkça kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu