Emredici Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, emredici anlatımla oluşturulmuş cümlelerin ve cümlelere ilişkin bilgilerin doğru ya da yanlışolduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında emredici anlatımın özellikleri anlatılmıştır. Bununla birlikte emredici anlatımın amacı ve de kullanıldığı yerler de açıklanmaktadır.

Emredici anlatımda amaç, okuyucuyu bir işi yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorlamaktır. Bu nedenle emredici anlatımla yazılmış metinlerde emir, telkin, öneri ifade eden kelime ve kelime grupları sıkça kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu