Emeviler ve Abbasiler Dönemi Başlarken - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Emeviler ve Abbasiler Dönemleriyle ilgili genel bilgiler verilmektedir. İslamiyet’in yayılmasının yavaşlama nedenleri ile Emevi ve Abbasi Döneminde yaşanan önemli gelişmeler ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Emevilerden halifeliği devralan Abbasiler, tüm toplumların eşitliğini savunan politikaları sayesinde, Arap olmayan toplumların desteğini aldıkları gibi, İslamiyetin yayılmasını da hızlandırmışlardır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu