Emevi Devleti'nin Genişleme ve Fetihler Dönemi - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Emevi Devleti genişleme politikası ile ilgili bilgiler verilmektedir. Emevi Devleti döneminde Halife Abdülmelik ve Halife Velid'in gerçekleştirdiği fetih hareketleri ve devletin sınırlarının genişlemesi ile ilgili bilgiler verilmektedir.

685 yılında halife olan Abdülmelik döneminde, Kerbela Olayı’ndan sonra başlayan isyanlar bastırılmış ve Arapça, devletin resmi dili ilan edilerek, ilk Arap-İslam parası bastırılmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Beni Ahmer Devleti’nin siyasi ve kültürel tarihine ve devletin yıkılışına ait bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Emevi Devleti’nin yıkılış sürecinde yaşanan gelişmelerle ve devletin yıkılma sebepleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Kerbela Olayı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Yezid Döneminde gerçekleşen Kerbela Olayı ve bu olayın sonucunun İslam dünyasına olan etkileri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu