Elektriksel Çekim ve İyonik Bağ Oluşumu - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, kimyasal bağ oluşumunun elektriksel çekimle ilgili olduğu ve iyonik bağın oluşumu potasyum bromür örneğiyle anlatılmaktadır.

Kimyasal bağ bir atomun pozitif yüklü çekirdeği ile diğer atomun elektronları arasında veya pozitif yüklü bir iyonla negatif yüklü bir iyon arasındaki çekim kuvvetiyle oluşabilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu