Eğitim ve Öğretim - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu dönemde Mısır, Suriye, İran ve Irak gibi bölgelerden pek çok bilim adamı Anadolu’ya getirilmiş, edebiyat, tasavvuf, tıp, matematik, astronomi ve tarih alanlarında birçok eser yazılmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri dönemindeki din ve inanış ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde kullanılan dile ilişkin bilgiler verilmekte ve beylikler Döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe kullanımına ilişkin fikirleri anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde yaşamış şair, bilim adamı ve düşünürler hakkında bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu