Ege ve Eski Yunan Uygarlıkları - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Ege ve Eski Yunan uygarlıklarının ortaya çıkışları ve yaşayış biçimleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Ege ve eski yunan uygarlıklarının Girit, Miken Eski Yunan medeniyeti olmak üzere üç dönem halinde tarih sahnesinde yer aldıkları anlatılmaktadır.

Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güneybatı Anadolu ile Ege Denizi’ndeki adalarda yaşayan toplulukların meydana getirdiği uygarlıklar bütünü, “Ege ve Yunan uygarlıkları” olarak adlandırılmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Ege ve Eski Yunan uygarlıklarının ortaya çıkışları ve yaşayış biçimleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Ege ve eski yunan uygarlıklarının Girit, Miken Eski Yunan medeniyeti olmak üzere üç dönem hâlinde tarih sahnesinde yer aldıkları anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, önce Mora Yarımadası’nın kuzeyinde, daha sonra da Batı Anadolu’da “İyonya” adı verilen yere yerleşmiş olan Akalar anlatılmaktadır. Canlandırmada, Akaların kurdukları İyon şehir devletlerinin genel özellikleri ve birçok bilimin temelinin bu bölgede atıldığı anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu