Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiği - 9.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Bu konu anlatımıda, tek boyutta hareket örneği olan düzgün doğrusal hareket ve bu hareketin konum-zaman grafiğinin özellikleri ve bu grafiğin eğiminden yararlanılarak hareketlinin hızının nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır.

Düzgün doğrusal hareketin konum zaman grafiğin eğimi sabittir ve bu eğim hareketlinin hızına eşittir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu