Düzgün Doğrusal Hareketin Hız-Zaman Grafiğine Bakarak Konum-Zaman Grafiğini Çizme - 9.Sınıf

Fizik   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte, düzgün doğrusal hareket yapan bir aracın önce hız zaman grafiği oluşturulacak, daha sonra da bu grafikten yararlanarak hareketlinin konum zaman grafiği oluşturulacaktır.

Düzgün doğrusal hareketin hız zaman grafiğini kullanarak cismin yer değiştirmesi bulunabilir. Bunun için ortalama hız formülü kullanılacaktır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu