Düşsel Yazılarla Düşsel Olmayan Kurmaca Yazıları Karşılaştırma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, düşsel yazılarla, düşsel olmayan kurmaca yazılara ilişkin verilen bilgilerin ilgili oldukları alanla eşleştirilmesi istenmektedir.

Düşsel yazılar ile düşsel olmayan kurmaca yazılar, yapıyı meydana getiren unsurları kullanmaları bakımından benzerlik gösterirler. Ancak bu unsurlar her iki yazı türünde de farklı özelliklere sahiptir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu