Doymamış Yağlar Kavramını Tanımlama - 9.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

”Doymamış yağlar ile ilgili olarak: karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağlar bulunabilir, oda sıcaklığında sıvı haldedir, karbon atomları hidrojene doymamıştır, genellikle bitkisel yağlardır, doymamışlık arttıkça yağın sıvılığı artar ve doymamış yağlara hidrojen katılarak margarinler elde edilir ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • “Grafikte bir insanın uzun süreli açlık sırasında enerji üretimi için kullandığı organik maddelerin vücuttaki miktarları verilmiştir. Buna göre bu organik maddeler nelerdir?’’ sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • ”Yağların görevleri ile ilgili; organizmanın enerji eldesinde ilk kullandığı organik moleküldür, bazı hormonların yapısına katılır, organları mekanik etkilere karşı korur, solunum reaksiyonlarında yıkılması sonucunda en fazla enerji veren organik moleküldür, deri altında birikerek ısı yalıtımı sağla...
  • Bu konu anlatımında, canlılarda bulunan lipitlerin özellikleri, yapıları, işlevleri ve çeşitleri açıklanmaktadır. Trigliseritler, mumlar, fosfolipitler ve steroitler, doymuş ve doymamış yağ asitleri tanımlanmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu