Döl Değişimi (Metagenez, Döl Almaşı) - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, döl değişimi kavramı açıklanmakta, bu kavramın özellikleri ve aşamaları anlatılmaktadır. Kara yosunları, eğrelti otları, çiçekli ve çiçeksiz bitkilerdeki döl değişiminin aşamaları hakkında bilgi verilmektedir. Gametofit ve sporofit kavramları açıklanmakta; bunlar boyut, yapı ve konum bakımından karşılaştırılmaktadır.

Bitkilerde, bazı mantar ve alglerde görülen, diploit ve haploit evrelerin dönüşümlü olarak birbirini izlediği yaşam döngüsüne “döl değişimi” veya “döl almaşı” denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu