Doğru Orantının Farklı Gösterimleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, doğru orantının denklem, ifade, tablo veya grafik gibi farklı gösterimleri örnekler üzerinden tanıtılmakta ve grafikleri verilen ilişkilerin doğru orantılı nicelikler olup olmadıkları kontrol edilmektedir.

Bir doğrusal bağıntıdaki değişkenler arasındaki ilişkide orantı sabiti varsa bu bağıntıdaki değişkenler doğru orantılıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu