DNA'nın Genel Özelliklerini Açıklama - 9.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

DNA ile ilgili olarak verilen, ”Bir DNA molekülünde adenin nükleotidinin karşısına timin nükleotidi, guanin nükleotidinin karşısına sitozin nükleotidi gelir; DNA molekülünün bir ipliğindeki nükleotitler, birbirine zayıf hidrojen bağları ile bağlanır; DNA molekülündeki pürin/pirimidin oranı 1'e eşittir; DNA molekülü hücredeki kalıtsal bilgiyi taşır ve kendini eşleyebilir.” ifadelerinden doğru olanların sonuna ”D”, yanlış olanların sonuna ”Y” harfi yazınız.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu