Dışbükey Çokgenlerin Dış Açı Ölçüleri Toplamının 360° Olduğunun Cebirsel İspatı - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, dışbükey çokgenlerin dış açıların ölçüleri toplamının 360° olduğu cebirsel olarak açıklanmaktadır.

Bir çokgenin aynı köşeye ait iç ve dış açı ölçüleri toplamı 180° yani doğru açı oluşturduğundan, bu çokgenin iç ve dış açı ölçüleri toplamı, çokgenin n köşesi varsa n ile 180°nin çarpımına eşittir. Bu değerden çokgenin iç açı ölçüleri toplamı olan (n – 3) · 180° çıkarılırsa, çokgenlerin dış açı ölçüleri toplamının 360°ye eşit olduğu görülür. n kenarlı bir çokgende iç ve dış açıların ölçüleri toplamı (n · 180)°'dir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu