Dışbükey Çokgende Köşegen Sayısı - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen üzerinden herhangi bir dışbükey çokgenin bir kenarına ait köşegen sayısı ile tüm köşegenlerinin sayısının nasıl hesaplandığı açıklanmaktadır.

Bir dışbükey çokgende ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir. n kenarlı bir çokgenin bir köşesine ait köşegen sayısı çokgenin kenar sayısının 3 eksiğidir. n kenarlı dolayısıyla n köşeye sahip bir çokgenin toplam köşegen sayısı da (n – 3) değerinin n ile çarpımının yarısına eşittir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu