Dipol-İndüklenmiş Dipol Bağları Tanımlama - 9. Sınıf - 9. Sınıf- - 10.sınıf

Kimya   Çözümlü Örnek

İlgili Konu Anlatımları

  9. Sınıf
 • 2O molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl ve H2O molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl,H2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 9. Sınıf
 • 1X, 7Y, 11Z atomları arasında oluşan X-X, X-Y, X-Z, Y-Y ve Y-Z taneciklerinin içerdiği bağ türlerini tanımlayın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"1X, 7Y, 11Z atomları arasında oluşan X-X, X-Y, X-Z, Y-Y ve Y-Z taneciklerinin içerdiği bağ türlerini tanımlayın." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2H6 ve C5H12 molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"C2H6 ve C5H12 molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 10.sınıf
 • 2S ve H2O moleküllerinin kaynama noktalarını moleküler etkileşim açısından karşılaştıralım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2S ve H2O moleküllerinin kaynama noktalarını moleküler etkileşim açısından karşılaştıralım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl,H2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • 2O, CH4, NH3 ve O2 molekülleri arasından hangi iki molekül yada moleküller dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturabilir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2O, CH4, NH3 ve O2 molekülleri arasından hangi iki molekül yada moleküller dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturabilir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar