Dil Türlerini Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, dil türleri ile ilgili verilen örnekler ile lehçe, şive, ağız ve argo tanımlarının eşleştirilmesi beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde lehçe, şive, ağız ve argo türleri tanımlanmıştır.

Bir dilin birbirinden uzak bölgelerde, çeşitli nedenlerle, ses, söz dizimi ve söz varlığı bakımından değişikliğe uğramış biçimine “lehçe” denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu