Dik Üçgenlerde Trigonometrik Oranlar - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, karşı kenar, komşu kenar, hipotenüs kavramları tanımlanmakta, tanjant, kotanjant, sinüs ve kosinüs trigonometrik oranlarının nasıl bulunacağı açıklanmaktadır.

Bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik olmayan açılardan biri seçildiğinde, bu açının gördüğü dik kenara karşı kenar, bu açıyı oluşturan diğer dik kenara ise komşu kenar adı verilir. Bir dik üçgende bir dar açının sinüs değeri, açının karşısında bulunan dik kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğuna oranı, kosinüs değeri, açıya komşu olan dik kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğuna oranı, tanjant değeri, açının karşısında bulunan dik kenar uzunluğunun açıya komşu olan dik kenar uzunluğuna oranı, kotanjant değeri ise, açıya komşu olan dik kenar uzunluğunun açının karşısında bulunan dik kenar uzunluğuna oranıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu