Devlet Yönetimi - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde uygulanan devlet yönetiminin esasları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarların yetkileri, yönetime geçişleri, kullandıkları unvanlar ve veliahtların yetiştirilmesi gibi konular hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer olan divan ve divan görevlileri hakkında bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu