Derecelerine Göre Polinomlar - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, benzer terim, sabit polinom, sıfır polinomu, terim sayısına göre polinomları adlandırma, derecesine göre polinomları adlandırma kavramları açıklanmaktadır.

Bir polinomda aynı dereceye sahip ve aynı değişkenleri içeren terimlere benzer terimler denir. Sabit bir sayıya eşit polinoma sabit polinom ve sıfıra eşit polinoma sıfır polinomu adı verilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu