Depremler: Büyüklük Ölçümü - 10.Sınıf

Fizik   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Fizik
  • Bu konu anlatımında, sismik dalga türleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, iki tür sismik dalga olduğunu açıklanmaktadır; cisim dalgaları ve yüzey dalgaları. Bu dalga türlerinin özellikleri de verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, deprem dalgaları ve deprem dalgalarının özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, deprem dalgalarının özellikleri anlatılmakta, cisim ve yüzey dalgaları olmak üzere iki çeşit olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca cisim dalgalarının P ve S dalgaları, yüzey dalgalarının da Love ve Rayl...
  • Dalgalar konusu ile ilgili olarak deprem büyüklüğünün nasıl ölçüldüğü anlatılmaktadır. Etkinlikte, bir yerde oluşan depremin büyüklüğünün nasıl hesaplandığı gösterilmektedir. Bir depremin gücünün depreminin büyüklüğünün yanında depremin şiddetiyle de ifade edilebileceği açıklanır. 
Lisego Tanıtım Videosu