d Bloku Elementlerinin Özellikleri - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, periyodik tablodaki d bloku elementleri anlatılmaktadır. d bloku elementlerinin ve bilişiklerinin karakteristik özellikleri ile kullanım alanları arasındaki ilişki anlatılmaktadır. d bloku elemenlerinden demir, bakır, nikel, çinko, kadmiyum, krom ve mangan’ın kullanım alanlarına günlük hayattan örnekler verilmektedir.

d bloku elementleri kimyasal tepkimeler sırasında kısmen dolu d orbitallerine elektron alıp bu orbitalerden elektron verebilir. Bu nedenle çoğunlukla birden çok yükseltgenme basamağına sahip olabilirler.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu