Cümleleri Bildirdikleri Anlamlara Göre Karşılaştırma - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümlelerin anlamlarına göre ne tür bir cümle olduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Etkinliği takip eden konu anlatımında soru cümleleri, dilek-istek cümleleri ve ünlem cümleleri anlatılmaktadır.

Dilek-istek cümleleri; istenilen, tasarlanan eylemler hakkında bir niyet ve duyguyu ifade etme durumunda kullanılır. Soru cümleleri konuşan kişinin bilmediği bir şeyi öğrenmek veya bildiği bir şeyi teyit ettirmek için oluştururlur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu